Για Γενικές και Τεχνικές Πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε:
Email: cydns@ucy.ac.cy
Tηλ.: +357 22892127
Φαξ : +357 22895077


Μπορείτε να μας βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση επικοινωνίας:

Πανεπιστήμιο Κύπρου
Καλλιπόλεως 75
Τ.Κ. 20537, 1678 Λευκωσία

Email: cydns@ucy.ac.cy
Tηλ.: +357 22892127
Φαξ : +357 22895077