Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μητρώο Ονομάτων .cy
Λεωφ. Πανεπιστημίου 1
2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22892127
Fax: +357 22895077
Ηλ. Ταχ.: cydns@ucy.ac.cy