Από αυτή τη σελίδα οι αιτητές μπορούν να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής ονομάτων κάτω από το Ανωτάτου Επιπέδου Διαδικτυακό όνομα . cy καθώς και  τους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη συμφωνία εγγραφής.

Πληροφορίες για:

Εγγραφή Ονομάτων
Επανέκδοση Άδειας Χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων

Μεταφορά Διαδικτυακού Ονόματος σε άλλο Παροχέα (ISP)

Διαγραφή Διαδικτυακών Ονομάτων
Αλλαγές Στοιχείων
Κόστος Άδειας Χρήσης Ονόματος

Έκδοση Πιστοποιητικού Άδειας Χρήσης Διαδικτυακού Ονόματος

Περιορισμοί στην Εγγραφή Διαδικτυακών Ονομάτων

Αιτήσεις Εξωτερικού

Εγγραφή Ονομάτων αρχή σελίδας
Οι αιτητές παρακαλούνται να χρησιμοποιούν το έντυπο εγγραφής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας για να πληροφορηθούν για τη διαθεσιμότητα κάποιου διαδικτυακού ονόματος. Οι αιτητές θα λαμβάνουν απάντηση στο αίτημα τους μαζί με τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία εγγραφής. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής παρακαλείστε όπως το συμπληρώσετε στην έντυπη μορφή και το αποστείλετε μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά και την πληρωμή.

- Απαραίτητα πιστοποιητικά \ δικαιολογητικά: αρχή σελίδας
Ο Καταχωρούμενος / Ιδιοκτήτης Διαδικτυακού ονόματος  πρέπει να είναι είτε εταιρεία /οργανισμός είτε φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο, τότε θα πρέπει μαζί με την αίτηση του να αποστείλει ένα αντίτυπο της ταυτότητάς του. Στην περίπτωση που είναι εταιρεία/οργανισμός, πρέπει τότε να μας αποστείλει αντίτυπο του πιστοποιητικού εγγραφής ή μια επιστολή αιτήσεως του διαδικτυακού ονόματος με επιστολόχαρτο της εταιρείας/οργανισμού του.

- Αποδεχτοί Μέθοδοι Πληρωμής αρχή σελίδας

1.
Πιστωτική Κάρτα - Στην οικοσελίδα επιλέξτε 'πληρωμές'

2. Τραπεζική εντολή ή κατάθεση στον πιο κάτω λογαριασμό, για ολόκληρο το καθαρό ποσό (οι χρεώσεις της τράπεζας θα γίνονται από εσάς).

           Όνομα Δικαιούχου:     Πανεπιστήμιο Κύπρου - Υπηρεσία Ονοματοδοσίας

           Αρ. Λογαριασμού:      0128-05-026780

Swift Code: BCY PCY2N-010

IBAN: CY05 0020 0128 0000 0005 0267 8000

 Επανέκδοση Άδειας Χρήσης Ονομάτων αρχή σελίδας
Τιμολόγια για την ανανέωση της άδειας χρήσης των ονομάτων αποστέλλονται στο τέλος του χρόνου ανάλογα με την ημερομηνία λήξης. Τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομα του Οικονομικού διαχειριστή.
 

 Μεταφορά Διαδικτυακού Ονόματος σε άλλο Παροχέα (ISP) αρχή σελίδας

Δικαίωμα εφαρμογής της πιο πάνω εντολής έχουν μόνο ο ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής του διαδικτυακού ονόματος. Αλλαγή DNS, χωρίς αλλαγή Παροχέα μπορεί να ζητηθεί και από τον Τεχνικό Διαχειριστή κάποιου ονόματος. Η εντολή μπορεί να σταλεί μέσω τηλεομοιότυπου με επιστολόχαρτο ή σφραγίδα της ιδιοκτήτριας εταιρείας ή και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εντολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι και η πιο ευρέως διαδεδομένη.

Μετά την παραλαβή της εντολής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το συντομότερο. Ανταποκρινόμαστε στην εντολή σας απαντώντας σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζητώντας την επιβεβαίωση της εντολής σας. Για να επιβεβαιώσετε την εντολή σας πρέπει να απαντήσετε  στο τελευταίο email που θα πάρετε από μας, χωρίς να διαγράψετε το κυρίως κείμενο της εντολής.

 


Διαγραφή Διαδικτυακού Ονόματος αρχή σελίδας

Για να διαγραφεί ένα όνομα πρέπει να υπάρξει  εντολή διαγραφής από τον ιδιοκτήτη του ονόματος. Η εντολή αυτή μπορεί να σταλεί πάνω σε επιστολόχαρτο της ιδιοκτήτριας  εταιρείας μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

 

Αλλαγή σε προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας (Contact Details). αρχή σελίδας

'Όλες οι εντολές για αλλαγές στοιχείων γίνονται δωρεάν. Δικαίωμα εφαρμογής αυτής της εντολής έχουν μόνο ο ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής του επηρεαζόμενου διαδικτυακού ονόματος. Είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί και να αποσταλεί το σχετικό έντυπο αλλαγών (aitiseis_gr.htm) μαζί με σφραγίδα της ιδιοκτήτριας εταιρείας.

   Αλλαγή του Διαχειριστή - Μόνο ο ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής  του επηρεαζόμενου ονόματος μπορεί να εφαρμόσει αυτή την εντολή.

   Αλλαγή Οικονομικού Διαχειριστή - Μόνο ο ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής του επηρεαζόμενου ονόματος μπορεί να εφαρμόσει αυτή την εντολή.

   Αλλαγή Τεχνικού Διαχειριστή - Μόνο ο ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής του επηρεαζόμενου ονόματος μπορεί να εφαρμόσει αυτή την εντολή.

   Αλλαγή Εξυπηρετητών Ονομάτων - Αλλαγή Παροχέα - Μόνο ο ιδιοκτήτης και ο Διαχειριστής του επηρεαζόμενου ονόματος μπορεί να εφαρμόσει αυτή την εντολή.

   Αλλαγή Εξυπηρετητών Ονομάτων μέσω του ίδιου Παροχέα - Σε αυτή τη περίπτωση δικαίωμα να εφαρμόσουν αυτή την εντολή έχουν ο Τεχνικός διαχειριστής, ο Ιδιοκτήτης καθώς επίσης και ο Διαχειριστής.

   Αλλαγή του υφιστάμενου Διαδικτυακού ονόματος - Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει πάνω σε ένα ήδη καταχωρημένο όνομα.

 

 

Τέλη Εγγραφής αρχή σελίδα

Αμετάκλητη συναλλαγματική ισοτιμία: € 1 = £ 0,585274

Πίνακας 1

 

Πίνακας 2

Άδεια χρήσης 1 χρόνου

 

Άδεια χρήσης 2 χρόνων

Μήνας Εγγραφής

Τέλος (€) απο 13/01/2014

Μήνας Εγγραφής
Τέλος (€) απο 13/01/2014

Ιανουάριος-Μάρτιος

15.52

Ιανουάριος-Μάρτιος

25.87

Απρίλιος-Ιούνιος

12.41

Απρίλιος-Ιούνιος

22.76

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

10.35

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

20.69

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

8.28

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

18.62

 

Ειδικά τέλη παροχής άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη org.cy που δίνονται σε ιδρύματα και κοινωφελείς φιλανθρωπικούς οργανισμούς

Πίνακας 3

 

Πίνακας 4

Άδεια χρήσης 1 χρόνου

 

Άδεια χρήσης 2 χρόνων


Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€) απο 13/01/2014

Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€) απο 13/01/2014

Ιανουάριος-Ιούνιος

5.18

Ιανουάριος- Ιούνιος

9.32

Ιούλιος-Δεκέμβριος

3.11

Ιούλιος- Δεκέμβριος

7.25


Ειδικά τέλη παροχής άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη ac.cy

Πίνακας 5

 

Πίνακας 6

Άδεια χρήσης 1 χρόνου

 

Άδεια χρήσης 2 χρόνων


Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€) απο 13/01/2014

Μήνας Πληρωμής
Τέλος (€) απο 13/01/2014

Ιανουάριος-Μάρτιος

10.35

Ιανουάριος-Μάρτιος
18.62

Απρίλιος-Ιούνιος

8.28

Απρίλιος-Ιούνιος
15.52

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

5.18

Ιούλιος-Σεπτέμβριος
13.45

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

3.11

Οκτώβριος-Δεκέμβριος
12.41

 

Έκδοση Πιστοποιητικού Εγγραφής Ονόματος αρχή σελίδας

Εάν επιθυμείτε να εκδώσετε πιστοποιητικό εγγραφής του διαδικτυακού σας ονόματος, θα πρέπει να μας αποστείλετε την εντολή σας γραπτώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και τηλεομοιότυπου.

 

Περιορισμοί στην Παραχώρηση Άδειας χρήσης Διαδικτυακών Ονομάτων. αρχή σελίδας

Παρακαλώ βρείτε πληροφορίες στην Παράγραφο 5 (Συμφωνία για Εγγραφή Διαδικτυακού Ονόματος - Όροι και Προϋποθέσεις).

 

Καταχωρήσεις Διαδικτυακών Ονομάτων από αιτητές Εξωτερικού. αρχή σελίδας

Δικαίωμα άδειας χρήσης του διαδικτυακού ονόματος χώρου έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στα όρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.