ς
 
ΝΕΑ ΤΕΛΗ


Η Υπηρεσία Ονοματοδοσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει νέα τέλη εγγραφής και άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη .cy τα οποία θα ισχύουν από τις 13/01/2014:

Πίνακες Τελών

Γενικά τέλη απονομής άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη com.cy

 

Άδεια χρήσης 1 χρόνου

 

Άδεια χρήσης 2 χρόνων


Μήνας Εγγραφής

Τέλος (€)

Μήνας Εγγραφής

Τέλος (€)

Ιανουάριος-Μάρτιος

15.52

Ιανουάριος-Μάρτιος

25.87

Απρίλιος-Ιούνιος

12.41

Απρίλιος-Ιούνιος

22.76

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

10.35

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

20.69

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

8.28

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

18.62

 

Ειδικά τέλη απονομής άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη org.cy που δίνονται μόνο σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και κοινωφελείς οργανισμούς παραμένουν τα ίδια.

 

Άδεια χρήσης 1 χρόνου

 

Άδεια χρήσης 2 χρόνων

Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€)

Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€)

Ιανουάριος-Ιούνιος

5.18

Ιανουάριος- Ιούνιος

9.32

Ιούλιος-Δεκέμβριος

3.11

Ιούλιος- Δεκέμβριος

7.25

 

Ειδικά τέλη απονομής άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων χώρου με κατάληξη ac.cy που δίνονται μόνο σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα παραμένουν τα ίδια.

 

Άδεια χρήσης 1 χρόνου

 

Άδεια χρήσης 2 χρόνων

Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€)

Μήνας Πληρωμής

Τέλος (€)

Ιανουάριος-Μάρτιος

10.35

Ιανουάριος-Μάρτιος

18.62

Απρίλιος-Ιούνιος

8.28

Απρίλιος-Ιούνιος

15.52

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

5.18

Ιούλιος-Σεπτέμβριος

13.45

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

3.11

Οκτώβριος-Δεκέμβριος

12.41

 

Πιστοποιητικό για εγγραφή και άδεια χρήσης διαδικτυακού ονόματος

 

Τέλος (€)

5.18