20 Δεκ. 10
Η Υπηρεσία Ονοματοδοσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ανακοινώσει νέα μειωμένα τέλη εγγραφής και άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων τα οποία θα ισχύουν από την 01/01/2011.

22 Δεκ. 07
Η Υπηρεσία Ονοματοδοσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει ανακοινώσει νέα μειωμένα τέλη εγγραφής και άδειας χρήσης διαδικτυακών ονομάτων τα οποία θα ισχύουν από την 01/01/2008.

05 Σεπτ. 05
Nομοθεσία από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Έχει εισαχθεί νομοθεσία σχετική με την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων Ανώτατου Επιπέδου .CY από το Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Μπορείτε να δείτε τη σχετική νομοθεσία εδώ.

Από την πιο πάνω ημερομηνία, οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων .CY, η αίτηση εγγραφής και η αίτηση αλλαγών, διατίθενται και στα ελληνικά.
24 Οκτ. 03
Αναζήτηση Διαθεσιμότητας Διαδικτυακών Ονομάτων μέσω της ιστοσελίδας

Δημοσιεύεται μέσω της ιστοσελίδας μας, βάση δεδομένων για αναζήτηση διαθεσιμότητας διαδικτυακών ονομάτων

13 Φεβ. 03
Α
ποστολή Τιμολογίων
Αποστέλλονται τιμολόγια σχετικά με την ανανέωση εγγραφών σε κάθε οικονομικό διαχειριστή διαδικτυακού ονόματος.

01 Ιαν. 03
Επέκταση Περιόδου Εγγραφής

Από την προαναφερόμενη ημερομηνία, διαδικτυακά ονόματα CY μπορούν να εγγράφονται και για περίοδο δύο χρόνων.01 Νοέμβ. 02
Έκδοση καινούργιας αίτησης και αναβαθμισμένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής
:
Εκδίδεται καινούργια αίτηση εγγραφής και αναβαθμισμένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με την Κυπριακή Νομοθεσία, τους διεθνείς διαχειριστές και τις οδηγίες του ICANN σχετικά με την ασφαλή κατοχύρωση θεμάτων που αφορούν διεθνή σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διάσημα ονόματα.

 
24 Απρ. 02
Δ
ιαδικτυακά ονόματα κάτω απο το GOV.CY
Τεχνικός Σύνδεσμος: Αιτήσεις για εγγραφές/αλλαγές/διαγραφές διαδικτυακών ονομάτων κάτω από το GOV.CY πρέπει να αποστέλλονται στο: Τμήμα Πληροφορικής, Υπουργείο Οικονομικών, Μιχαλάκη Καραολή 1, 1446, Λευκωσία. Τηλέφωνο: 22601352, Τηλεομοιότυπο 22602751, sioannou@dits.mof.gov.cy , director@dits.mof.gov.cy
01 Αυγ. 01
Α
λλαγές σε υφιστάμενα διαδικτυακά ονόματα:
Όλες οι εντολές που αφορούν αλλαγές για ήδη καταχωρημένα διαδικτυακά ονόματα, που παραλαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τον αποστολέα (Δείτε FAQ#11)


19 Δεκ. 00
Νέοι κανόνες και νέα έντυπα αιτήσεων:

Θέτονται σε ισχύ νέοι κανόνες και νέα έντυπα αιτήσεων για την εγγραφή διαδικτυακών ονομάτων κάτω από το CY. Οι αλλαγές που έγιναν είναι οι εξής:

Κατά την εγγραφή κάποιου διαδικτυακού ονόματος, ο καταχωρούμενος μπορεί να εξουσιοδοτήσει το διαχειριστή να δημοσιεύσει τις πληροφορίες που βρίσκονται στο μέρος Α1,2 ( Όνομα. διεύθυνση, τηλέφωνο και email του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας που θα είναι ιδιοκτήτης για το υπό αίτηση διαδικτυακό όνομα.) Β1,2,3 (Όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και email του φυσικού προσώπου ή της εταιρείας που θα είναι Υπεύθυνο Διοικητικό Πρόσωπο, Υπεύθυνο Τεχνικό Πρόσωπο και Υπεύθυνου Οικονομικού Διαχειριστή για το υπό αίτηση διαδικτυακό όνομα).

Το τέλος για την έκδοση πιστοποιητικού άδειας χρήσης διαδικτυακού ονόματος είναι 5ΛΚ για κάθε διαδικτυακό όνομα

01 Δεκ. 00
Διαδικτυακά ονόματα μικρότερα των τριών χαρακτήρων
:
Διαδικτυακά ονόματα τα οποία είναι μικρότερα των τριών χαρακτήρων δεν καταχωρούνται. Η πιο πάνω απόφαση υπόκειται σε περαιτέρω διερεύνηση.
05 Μάης 00
Έκδοση καινούργιας αίτησης και αναβαθμισμένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής
:
Εκδίδεται καινούργια αίτηση εγγραφής μαζί και αναβαθμισμένη έκδοση των όρων και προϋποθέσεων σε μια προσπάθεια εναρμόνισης με την Κυπριακή Νομοθεσία, τους διεθνείς διαχειριστές και τις οδηγίες του ICANN σχετικά με την ασφαλή κατοχύρωση θεμάτων που αφορούν διεθνή σήματα, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και διάσημα ονόματα.