Παρακαλούμε όπως μας αποστέλλετε τις εισηγήσεις και ιδέες που έχετε να προτείνετε σχετικά με την υπηρεσία και την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση cydns@ucy.ac.cy