Το «Μητρώο Ονομάτων .cy» του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ο επίσημος διαχειριστής για όλα τα Διαδικτυακά Ονόματα με κατάληξη «.cy» και λειτουργεί ως ο φορέας που παρέχει σχετικές υπηρεσίες. Διορίζεται από τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με σκοπό την Εκχώρηση Άδειας Χρήσης και Διαχείριση των Διαδικτυακών ονομάτων με κατάληξη «.cy».  Ο διαχειριστής οφείλει  κατά την αξιολόγηση για εκχώρηση άδειας χρήσης να ακολουθεί όλους τους κανόνες και κανονισμούς της  εκάστοτε Ρυθμιστικής Απόφασης που εκδίδεται από το Ρυθμιστή.

Το «Μητρώο Ονομάτων .cy» διατηρεί βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα  εκχωρημένα διαδικτυακά ονόματα με κατάληξη «.cy», με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, το «Μητρώο Ονομάτων .cy» διαχειρίζεται και το τεχνικό μέρος αφού αποτελεί τον μοναδικό υπεύθυνο για τη διαχείριση των εξυπηρετητών ονομάτων και των αρχείων ζώνης (zone files) που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία των διαδικτυακών ονομάτων.