Διάταγμα 296/2022 – Ο περί ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών επικοινωνιών Νόμος

Το παρόν Διάταγμα καθορίζει τη διαδικασία εκχώρησης Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .cy

Το Μητρώο Ονομάτων .cy του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει καθοριστεί από τον Επίτροπο ως Διαχειριστής με σκοπό την εκχώρηση Άδειας Χρήσης και Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .cy.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Μητρώο Ονομάτων .cy αποτελούν μέρος των Υπηρεσιών που προσφέρονται στην Κυπριακή Διαδικτυακή Κοινότητα.

Διαβάστε Περισσότερα