Πίνακας Τελών Διαδικτυακών Ονομάτων με κατάληξη .cy

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV, Άρθρο 13 – Διάταγμα Κ.Δ.Π. 296/2022)

Περίοδος (*) Τέλη (€)
Ένα (1) Έτος€20.00
Δύο (2) Έτη€30.00
Πέντε (5) Έτη€50.00

* Η Άδεια Χρήσης για Εγγραφή ή Ανανέωση διαδικτυακών ονομάτων μπορεί να έχει διάρκεια ένα (1), δύο (2) ή πέντε (5) ημερολογιακά έτη.

Τέλη διαδικασίας επίλυσης διαφοράς

Διαδικασία Επίλυση ΔιαφοράςΤέλη (€)
Διαδικασία επανεξέτασης Αιτήματος€20.00
Ακρόαση€200.00

Άλλα Τέλη

Έκδοση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας διαδικτυακού ονόματος: €5.00

Αλλαγή ιδιοκτησίας διαδικτυακού ονόματος: €10.00

Ενεργοποίηση Διαδικτυακού Ονόματος: €10.00

Διαδικτυακά ονόματα τα οποία δεν ανανεώνονται, απενεργοποιούνται για 10 μέρες μετά τη λήξη τους. Ο ιδιοκτήτης/αδειούχος του ονόματος έχει την επιλογή εντός αυτής της περιόδου να το ενεργοποιήσει, καταβάλλοντας το σχετικό τέλος ενεργοποίησης και το σχετικό τέλος ανανέωσης.

Στα πιο πάνω τέλη εγγραφής συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.