Νέα Πρόνοια – Ιούλιος 2023

Το Μητρώο Ονομάτων .cy ενημερώνει ότι έχει γίνει αλλαγή στη διαδικασία πληρωμής που αφορά στην κατοχύρωση διαδικτυακών ονομάτων, σύμφωνα με την νέα πρόνοια του Διατάγματος Κ.Δ.Π. 296/2022.

Πιο συγκεκριμένα, με την υποβολή ενός νέου αιτήματος στο σύστημα, θα γίνεται δέσμευση του ποσού χρέωσης από την πιστωτική κάρτα του χρήστη (το ποσό θα είναι σύμφωνα με την περίοδο εγγραφής που θα επιλέξει ο χρήστης).

Με την αξιολόγηση του αιτήματος από το Μητρώο Ονομάτων .cy, το δεσμευμένο ποσό:

  • είτε θα αποκόπτεται από την πιστωτική κάρτα του χρήστη, με την έγκριση του αιτήματος
  • είτε θα αποδεσμεύεται και θα είναι διαθέσιμο στην πιστωτική κάρτα του χρήστη, με την απόρριψη/ακύρωση του αιτήματος

Η νέα διαδικασία έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή.

Για οδηγίες σύμφωνα με τη νέα διαδικασία πληρωμής πατήστε εδώ

Δύο νέες πρόνοιες – Μάρτιος 2022

  1. Αλλαγή ιδιοκτησίας διαδικτυακού ονόματος

Ο αδειούχος ενός διαδικτυακού ονόματος μπορεί να υποβάλει αίτημα αλλαγής ιδιοκτησίας. Το αίτημα θα αξιολογείται και αφού εγκριθεί, ο ΝΕΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΟΣ / ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ θα πρέπει να πληρώσει το τέλος των €10,00.

Σημειώνεται ότι, κατά τη διαδικασία αλλαγής ιδιοκτησίας, η ημερομηνία λήξης του διαδικτυακού ονόματος παραμένει ως είχε.
Για οδηγίες που αφορούν την Αλλαγή ιδιοκτησίας διαδικτυακού ονόματος πατήστε εδώ

  1. Αλλαγή στη χρονική περίοδο εγγραφής διαδικτυακού ονόματος.

Η άδεια χρήσης των νέων διαδικτυακών ονομάτων έχει διάρκεια για 1, 2 ή 5 ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.

Για παράδειγμα, ένα διαδικτυακό όνομα το οποίο έχει εγγραφεί στις 09/03/2022 με άδεια χρήσης για ένα έτος, θα λήξει στις 09/03/2023 και όχι στις 31/12/2022 όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα.