Διαδικασία εγγραφής διαδικτυακού ονόματος

Για την εγγραφή διαδικτυακού ονόματος, ο χρήστης πρέπει πρώτα να δημιουργήσει λογαριασμό.

Για τη δημιουργία λογαριασμού, ακολουθήστε τα βήματα στο αρχείο “Δημιουργία Λογαριασμού”.

Αν ο λογαριασμός είναι ήδη δημιουργημένος, ακολουθήστε τη διαδικασία “Δημιουργια αιτήματος για εγγραφή διαδικτυακού ονόματος